Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


jobblock curs58
std2018
RMS2016
money 63
research 63Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

672833
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1262
1752
6828
661181
12702
24735
672833

Your IP: 182.52.36.98
2021-01-15 23:34

curiculum 63

ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา

ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2562
ปีการศึกษา 2561
ปีการศึกษา 2560
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2557
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การใช้หลักสูตร พุทธศักราช 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2562
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  พุทธศักราช 2556
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2557
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  พุทธศักราช 2563

 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.