Get Adobe Flash player
โครงการ เรียนรู้อาชีพเพื่อการมีงานทำ ประจำปีการศึกษา 2563
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าร่วม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ การวิจัยเบื้องต้น ในสาขาวิชาชีพ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2)
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เข้าร่วมการประชุมติดตามและรายงานผล การดำเนินงานของสถานศึกษา
โครงการ สานสายใยรักต้านภัยยาเสพติด และโรคคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
โครงการอบรม การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ PLC ให้กับคณะครู วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา โดยมี นางประกายแก้ว ศุภอักษร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
โครงการขยายและยกระดับการจัดการอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี กิจกรรมลงนามความร่วมมือจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
นายอาหามะ ดือเร๊ะ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา คณะกรรมการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


jobblock curs58
std2018
RMS2016

611Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

580383
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
433
1458
4883
570289
19899
24023
580383

Your IP: 182.52.36.98
2020-09-26 16:20

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.