Get Adobe Flash player
ขอขอบคุณ ดร.ปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา
เยียมชมในแต่ละห้องเรียน ของ นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2563
นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา รายงานผลการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และมาตรการ/แผนงานการบริหารจัดการ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทำวิจัยในชั้นเรียน
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา วิชาชีพระยะสั้นเฉพาะทาง กลุ่มอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


jobblock curs58
std2018
RMS2016

611Bompok
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

523134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
108
334
442
519903
5241
16040
523134

Your IP: 182.52.36.98
2020-07-13 06:30

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.