Get Adobe Flash player
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558,2561 >


std2018
RMS2016
611
Emailyalapoly25

สถิติการเยี่ยมชม

405961
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
93
1074
2180
398394
14257
23172
405961

Your IP: 182.52.36.98
2020-01-22 03:20

2427วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลา เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน  นักศึกษา  ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการออกกลางคัน  ภายใต้โครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2562 

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.