Get Adobe Flash player
โครงการอบรมสมาชิก อวท. เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำองค์กร
คลิกบนรูปเพื่อดูเพิ่มเติม
ขอขอบคุณครูประภาส ตะหรี และครูสุภาพ คงจันทร์ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนการฝึกอาชีพ
คลิกบนรูปเพื่อดูเพิ่มเติม
โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ
คลิกบนรูปเพื่อดูเพิ่มเติม
โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
คลิกบนรูปเพื่อดูเพิ่มเติม
นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ศึกษาดูงาน
คลิกบนรูปเพื่อดูเพิ่มเติม
คณะผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
คลิกบนรูปเพื่อดูเพิ่มเติม
โครงการยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
คลิกบนรูปเพื่อดูเพิ่มเติม
วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา : < สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2558 >

 

นายภาณุวัฒน์ บุญยะรัตน์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างยะลาสถิติการเยี่ยมชม

038772
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
133
918
36670
3537
4731
38772

Your IP: 182.93.163.13
2017-09-23 10:33

 

innovation60
ประกาศ  จากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 

เรื่อง  ให้นักเรียน  นักศึกษา ทุกชั้นปี ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล
ในระบบศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษาทางเว็บไซต์  www.v-cop.go.th 
คู่มือสำหรับนักเรียน นักศึกษา ปรับปรุงข้อมูลIMAGE โครงการยกระดับการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อเหตุทะเลาะวิวาท
วันศุกร์, 22 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา... Read More...
IMAGE นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ศึกษาดูงาน
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี)... Read More...
IMAGE คณะผู้บริหาร และบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา ร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ
วันศุกร์, 15 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560  คณะผู้บริหาร และบุคลากร  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา... Read More...
IMAGE โครงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กิจกรรมสัมมนา นักเรียน ฝึกอาชีพ นักศึกษาฝึกงานในสถานประกอบการ
วันพฤหัสบดี, 14 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560  งานทวิภาคี วิทยาลัยสารสารพัดช่างยะลา... Read More...
IMAGE โครงการส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินงานตามพระราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สู่การปฏิบัติ
วันพุธ, 13 กันยายน 2560
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560  วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา  เข้าร่วมโครงการส่งเสริม  สนับสนุน... Read More...

วิทยาลัยสารพัดช่างยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.yalapoly.ac.th Copyright © 2017. All Rights Reserved.